Ubezpieczenia pakietowe

 • Ochrona prawna

  Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów ochrony prawnej, w przypadku gdy będzie potrzeba obrony swoich praw, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

  Ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej objęte są w szczególności:
  - koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej (np. adwokatów),
  - koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo dokumentów stanowiących środki dowodowe,
  - pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczającego odnośnie prowadzonego postępowania.

  IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego)

  Ubezpieczenia rolników (Oc rolne, budynki, uprawy, sprzęt rolniczy)